مشتریان شرکت

مشتریان شرکت

شرکت فرس پیشگام طی سال های فعالیت خود اقدام به راه اندازی شبکه های گسترده ای نموده است و در همین راستا در جهت ارائه خدمات مختلف به سازمان ها، دانشگاه ها، مراکز پزشکی، بانک ها و دیگر شرکت ها گام برداشته است. برخی از مشتریان این شرکت عبارتند از :

بانک کشاورزی استان فارسسازمان محیط زیست استان فارسسازمان بنیاد مسكن انقلاب اسلامی فارسسازمان مدیریت راه های استان فارسآموزش فنی حرفه ای استان فارسمجموعه رستوران های هفت خوانجهاد سازندگی فارس – واحد توسعه نصرجهاد تحقیقاتجهاد دانشگاهی شیرازآستان مقدس احمدی و محمدی (ع)صنایع دفاع فجر شیرازدانشكده علوم پزشكی شیرازدانشگاه علوم پزشكی جهرمدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمدانشگاه خلیج فارسدانشگاه هنر شیرازدانشکده فنی مهندسی شهید باهنردانشگاه صنعتی شیرازدانشگاه غیر انتفاعی پاسارگادکتابخانه علوم تکنولوژیمركزخدمات كامپیوتری بوشهرمركز تصویر برداری شیراز (MRI)بیمارستان نمازی شیرازبیمارستان دکتر چمران شیرازبیمارستان دکتر خدادوست شیرازبیمارستان دنا شیرازدرمانگاه سروش شیرازکلینیک بینا گستر شیرازكلینیك بصیر شیراز (لیزیك)ابطحی طب شیرازرادیولوژی دکتر وطندوست (سونوگرافی)رادیولوژی معین (سونوگرافی)رادیولوژی سیناشبكه بهداشت داراببانك سرمایهتعاونی روستای استان فارسصنایع الکترونیک شیرازشرکت مخابرات استان فارسشرکت مخابرات استان هرمزگانشرکت مخابرات استان بوشهرشهرداری شیرازاداره عمران و شهرسازی شیرازجمعیت هلال احمر استان فارسسازمان نظام مهندسیبیمارستان اردیبهشتكلینیك ارتودنسی دكتر تابان

تلفن : 2 000 626 713
فکس : 2 000 626 713

info@fourse.com

شیراز، بلوار ستارخان، ابتدای خیابان ولیعصر
کوچه 19، ساختمان صدف تجاری 1، واحد 3