جشنواره رایگان ویژه شرکت فرس پیشگام

جشنواره رایگان ویژه شرکت فرس پیشگام

جشنواره رایگان ویژه شرکت فرس پیشگام
نام پکیج سرعت دریافت قیمت نهایی برای 6 ماه
2048/1گیگ/شش ماهه 1 گیگ 0 ریال
 


سرویس فوق دارای ساعت شبانه رایگان (3تا7صبح) می باشد.

مدارک جهت مشترک شدن( ADSL):

  • کپی کارت ملی
  • کپی آخرین قبض تلفن

تلفن : 2 000 626 713
فکس : 2 000 626 713

info@fourse.com

شیراز، بلوار ستارخان، ابتدای خیابان ولیعصر
کوچه 19، ساختمان صدف تجاری 1، واحد 3