تعرفه اینترنت عصر تلکام

تعرفه اینترنت عصر تلکام
زمانحجم / سرعت1G2G3G 5G10G20G30G 100G200G
یک ماهه64Kb60,00096,000       
 128Kb63,000 138,500194,000     
 256Kb70,000 149,000215,000323,000    
 512Kb85,000 165,000239,000365,000591,000   
 1Mb94,000 197,000275,000423,000644,000860,0001,942,874 
 2Mb118,000 242,000324,000474,000733,000 1,994,2893,732,119
سه ماهه64Kb 287,000       
 128Kb  415,000581,000     
 256Kb  446,000645,000969,000    
 512Kb  495,000718,0001,094,0001,773,000   
 1Mb  590,000825,0001,268,0001,932,0002,580,0005,828,620 
 2Mb  724,000972,0001,421,5002,201,000 5,982,86611,126,000
شش ماهه64Kb 574,000       
 128Kb  831,0001,161,000     
 256Kb  892,0001,290,0001,938,000    
 512Kb  990,0001,436,0002,188,0003,545,000   
 1Mb  1,180,0001,650,0002,537,0003,863,0005,159,00011,657,242 
 2Mb  1,449,0001,944,0002,842,0004,401,000 11,965,73222,392,714
یکساله64Kb 1,149,500       
 128Kb  1,663,0002,323,000     
 256Kb  1,785,0002,580,0003,876,000    
 512Kb  1,980,0002,873,0004,377,0007,091,000   
 1Mb  2,359,0003,301,0005,074,0007,727,00010,319,00023,314,483 
 2Mb  2,897,0003,888,0005,685,0008,803,000 23,931,46444,785,426

aboutADSL1

تلفن : 2 000 626 713
فکس : 2 000 626 713

info@fourse.com

شیراز، بلوار ستارخان، ابتدای خیابان ولیعصر
کوچه 19، ساختمان صدف تجاری 1، واحد 3