تجهیزات Active و Passive

شبکه های کامپیوتری دارای اجزاء و تجهیزاتی هستند که هر کدام از آن تجهیزات وظیفه ی مشخصی دارند. به طور کلی تجهیزات شبکه به دو دسته ی اکتیو (Active) و پسیو (Passive) تقسیم می شوند.

در ادامه به بررسی برخی از پرکاربردترین تجهیزات اکتیو و پسیو خواهیم پرداخت.

تجهیزات Active

تجهیزات Active به تجهیزاتی گفته می شود سیگنال ها الکترونیکی را تولید، بازتولید، هدایت و مسیریابی می کنند. تجهیزات اکتیو یا فعال، در شبکه سیگنال ها را تولید می کند و از طریق تجهیزات پسیو سیگنال ها را در شبکه جابه جا می کنند.

چند نمونه از تجهزات اکتیو در شبکه عبارتند از : سوئیچ شبکه، هاب، روتر، مودم، انواع سرور، کارت شبکه، فایروال، تجهیزات IDS و IPS

Modem

تجهیزات Passive

تجهیزات Passive به تجهیزاتی گفته می شود که توانایی تولید و یا بازتولید سیگنال های الکترونیکی را ندارند و فقط سیگنال هایی را که از سمت تجهیزات اکتیو به آن ها می رسد را انتقال می دهند و جابه جا می کنند که به آن ها پسیو یا غیر فعال گفته می شود.

تجهیزات پسیو عبارتند از: انواع کابل و سوکت شبکه، پچ پنل، سوکت های دیواری، رک، تجهیزات و ابزارها مانند ابزار سوکت زن

network cable