سیستم باتری مانیتورینگ

بطور کلی سیستمهای باتری مانیتورینگ، به سیستمهایی اتلاق می شود که بمنظور افزایش کارایی به همراه کاهش هزینه های پیدا و نهان حاصل از استفاده از انواع باتری مورد استفاده قرار می گیرند.
در این ارائه سعی بر آن شده ضمن معرفی مختصر سیستمهای باتری مانیتورینگ، به معرفی پروژه F-DBMS شرکت فرس پیشگام که نسل جدید از سیستمهای باتری مانیتورینگ توزیع شده می باشد بپردازیم.

Monitoring system

اهمیت وجود سیستم باتری مانیتورینگ

نگاهی کلی به نقش سیستمهای BMS (Battery Monitoring System)
از آنجایی که باتریها نقش مهمی در تامین شبکه برق اضطراری در مواقع قطع برق شهر بر عهده دارد، لزوم اطمینان از سلامت باتریها بمنظور تامین انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بطور کلی هر باتری، مستقل از مشخصه های میزان ولتاژ و جریان، موجودیتی مستقل و واحد دارد که شرایط محیطی همچون شرایط نگهداری و دما می تواند تاثیر بسزایی در میزان و درصد بهره وری آن داشته باشد. به همین علت باتری بعنوان یک منبع انرژی مستقل می بایست بصورت پیوسته تحت نظارت بوده و از سه مولفه ولتاژ-دما و مقاومت داخلی آن نمونه برداری صورت گیرد تا از میزان سلامت و در نتیجه بازدهی حداکثری آن اطمینان خاطر حاصل شود.

بنابراین سازمانهایی که فاقد سیستم BMS می باشند طی یک روال سنتی اقدام به بازدید هایی دوره ای ، که غالبا ماهانه می باشد،بمنظور اندازه گیری میزان ولتاژ و دمای محیط بصورت “دستی”می نمایند. شایان ذکرست که در بسیاری از بازدیدهای ماهانه، بدلیل عدم امکان بررسی مقاومت داخلی این فاکتور بسیار مهم لحاظ نمی شود و تنها به اندازه گیری میزان دما و ولتاژ باتری بسنده می کنند.علت این امر قیمت بالای دستگاههای اندازه گیری مقاومت داخلی می باشد.

بدیهی است درخصوص سازمانهایی که با تعدد باتری مواجه می باشند، باعنایت به حساسیت تامین انرژی از یک سو و از سوی دیگر افزایش قیمت انواع باتری طی سالهای اخیر ،نظارت و نگهداری از شبکه باتریهای آن سازمان بشکل سنتی و بازدید های ماهانه، می تواند آن سازمانها را با چالشهای جدی مواجه سازد که می توان با به خدمت گرفتن سیستم باتری مانیتورینگ، ریسک آن را به حداقل رساند.

قابلیت های سیستم مانیتورینگ

سامانه باتری مانیتورینگ توزیع شده شرکت فرس با عنوان اختصاری F-DBMS ، نه تنها کلیه قابلیتهای هر سیستم BMS را دارا می باشد، بلکه دارای یک ویژگی خاص نیز می باشد. این سامانه می تواند بصورت Standalone System یا سیستم مستقل و یا بصورت یک سامانه Distributed System یا سیستم توزیع شده مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت ساده تر سازمانهایی که دارای تعدد بانکهای باتری می باشند با بهره گیری از سامانه F-DBMS شرکت فرس قادر خواهند بود بصورت متمرکز بر کلیه باتریهای مراکز مختلف خود از یک نقطه نظارت لحظه ای و برخط داشته باشند.

هزینه کرد هوشمندانه

سلامت باتری و یا به اصطلاح SOH (State Of Health) فاکتور بسیار مهمی است که میزان آن بیانگر این مطلب می باشد که باتری موجود در شبکه تامین برق اضطراری از چه میزان کارایی نسبت به روز اول خود برخوردار می باشد. بطور مثال اگرسلامت باتری X را در زمان تولید عدد 100 % باشد پس از سپری شدن یکسال از زیر بار قرار گرفتن این باتری، SOH باتری به عددی نزدیک به 92 % کاهش پیدا کرده است. این بدان معناست که شرایط محیطی باتری، نحوه نگهداری باتری و میزان
استفاده از این باتری در طی سال منجر به کاهش 8% سلامت باتری شده است. از این رو محاسبه SOH باتری کمک شایانی به مسئول بخش نگهداری در خصوص میزان محاسبه سلامت تک تک باتری ها می نماید.

برخلاف شیوه های سنتی نگهداری باتریها که در آن بدلیل عدم امکان محاسبه SOH ، مشتریان بناچار مجبور به تعویض و جایگزینی یک شاخه در بانک باتری می شوند، در شبکه های برق اضطراری که مجهز به سیستم BMS هستند می توان با محاسبه میزان SOH تک تک باتریها، باتریهایی که از نظر سلامت در وضعیت مناسبی به سر نمی برند را جایگزین نمود و نیازی به تعویض همه باتریهای یک شاخه نمی باشد.
بدین ترتیب به کمک یک سامانه BMS، می توان اشراف اطلاعاتی بسیار مناسبی برروی شبکه های تامین برق اضطراری ایجاد نمود و به لطف آمار و اطلاعات لحظه ای به جای صرف هزینه های کلان بمنظور خرید تعداد زیادی باتری و دپوی آنها، بصورت کاملا هوشمندانه و با توجه به بودجه سازمان اقدام به تهیه و جایگزینی باتریهای معیوب نمود.