سیستم های نظارتی و حفاظتی

Monitoring system

سیستم باتری مانیتورینگ

سیستم های باتری مانیتورینگ، به سیستم هایی اتلاق می شود که بمنظور افزایش کارایی به همراه کاهش هزینه های حاصل از استفاده از انواع باتری مورد استفاده قرار می گیرند.

CCTV

دوربین های مداربسته

واژه “دوربین مداربسته” برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است.