مرکز تماس و خدمات پشتیبانی

Supply Human Resources

تامین نیروی انسانی

یکی دیگر از خدمات شرکت فرس پیشگام تامین نیروی انسانی متخصص سازمانها، ادارات، موسسات خصوصی و… طبق نیاز آنها می باشد.

Equipment support and maintenance

پشتیبانی و نگهداری

 شرکت فرس پیشگام دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک با رتبه یک، ارایه دهنده خدمات پشتیبانی در زمینه فناوری اطلاعات با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مجرب می باشد·

 

Call Center

مرکز تماس (Call Center)

مرکز تماس یا کال سنتر، بخشی از شرکت فرس پیشگام می باشد که در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات پاسخگویی تا کنون عملکرد بسیار موفقی  داشته است.