پروژه های دیزل ژنراتور شرکت فرس پیشگام

شرکت فرس پیشگام بـا یک دهه تجـربه در زمینه تامین، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های مولد بـرق و دستگاه های برق اضطراری در ایـران فعـالیت دارد و در طـول مـدت عملـکرد خود در بخشهـای مختلف نفت، گـاز، پتروشیمی نیروگـاهی و بیمارستانی توانسته است رضایت خـاطر مشـتریان خود را فراهم آورد. دستگـاه های ارائـه شـده توسط این شرکت از معروفترین موتورهای جهـان کامینز، کاترپیلار، پرکینز، ولـوو و ژنراتورهـای معـروف جهـان: اسـتامفورد انگلستان، مـارلی ایتالیـا، لوری سومر فرانسه استفاده می گردد.

PERKINS
ELCOS
TecnoGen
CATERPILLAR
CUMMINS
VOLVO

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

یک دیزل ژنراتور VOLVO با توان 385Kva

علوم پزشکی بوشهر

دو دستگاه دیزل ژنراتور CUMMINS 1100 Kva

بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر

برق منطقه ای فارس

یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1000Kva

شهرداری شیراز

دو دستگاه دیزل ژنراتور 450Kva VOLVO

به همراه کاناپی(اتاقک ضد صدا)

پروژه های مرتبط