تامین نیروی انسانی

شرکت تامین نیروی انسانی ، در واقع شرکتی است که به صورت پیمانکار ظاهر میشود؛ این نوع شرکت ها وظیفه دارند تا با عقد قرارداد با سازمانها، ادارات، موسسات خصوصی و… نسبت به تامین نیروی انسانی لازم آنها اقدام کنند. شرکت تامین نیروی انسانی میتواند طیف وسیعی از آبدارچی، نگهبان، مستخدم، نیروی تاسیسات، مهماندار و.. را شامل شود؛

شرکت تامین نیروی انسانی از آن جهت نزد بسیاری از دانشگاه ها و مراکز دولتی محبوب است که نیروهای تحت امر اینگونه شرکت ها به صورت پیمانی واگذار می شوند. در واقع، نیروهای کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال بیمه و دیگر مسائل نیروهای پیمانی و تحت قرار داد شرکت تامین نیروی انسانی ندارند.

ثبت شرکت های تامین منابع نیروی انسانی را می توان به دو صورت سهامی خاص و با مسئولیت محدود انجام دهید.

Supply Human Resources

شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

  • در ابتدای تاسیس شرکت باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت به صورت نقدی تودیع گردد.
  • در صورتی که سرمایه شرکت به صورت غیرنقدی می باشد، باید به صورت تفکیک شده در تقویم و اظهارنامه ذکر شود.
  • برای ثبت شرکت تامین نیروی انسانی سهامی خاص به حداقل ۳ نفر نیاز می باشد و حداکثر بدون محدودیت است.
  • حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت ها ۳ نفر، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل موردنیاز است.

شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی بامسئولیت محدود

  • دارای حداقل ۲ نفر عضو باشد و حداکثر چندنفر
  • دارای حداقل سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد
  • این شرکت باید بتواند کل سرمایه را پرداخت کند یا نسبت به آن تعهد بدهد
  • شرکتنامه نوشته و امضا گردد
  • تنظیم اساسنامه شرکت